Grundskola år 1-9

I grundskolan sker undervisningen i små grupper där det finns stora möjligheter att tillgodose gruppens samt den enskilda elevens särskilda behov. Skolan följer svensk läroplan med utökad timplan i ämnet spanska.

Klasser med hög lärartäthet

Klasser med hög lärartäthet är ett kännetecken för undervisningen. Klasserna består normalt av 12-16 elever. I vissa ämnen svenska, matematik och spanska delas klasserna in i mindre grupper där en lärare tar hand om respektive grupp.
De små grupperna och den nära kontakten med läraren ger varje elev möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas maximalt.

svsk 4

svsk 6

Lustfylld inlärning och varierat undervisningssätt

Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och ta del av kunskap, därför har vi ett varierat undervisningssätt. Undervisningen består av varierande läromedel så som böcker, diskussioner, film, musik och studiebesök. Inspirerande studie- och klassresor genomförs årligen för eleverna över klassgränserna.

Sedan 2010 arbetar vi med projektet ”1-1” – en dator till varje elev.
Eleverna har egen dator i mellan och högstadiet. Lågstadiet har tillgång till läs- och surfplattor.

Teoretiska ämnen varvas med praktiska och stor tonvikt läggs vid språk.

Betyg

Svenska Skolan på Mallorca är bidragsberättigad från Skolverket för årskurserna 0-9. Detta innebär att betygen som utfärdas på skolan är godkända i Sverige som Svenska betyg. Betygen sätts enligt den svenska läroplanen av behöriga lärare.

 

Projektbetonat arbete

Skolan arbetar delvis ämnesintegrerat i projekt under året. Det skapar djupareförståelse och en bättre gemenskap över klasserna på skolan. Vårt största projekt är åk 1-9 som gemensamt skapar en musikal som avslutar läsåret.

Sprakundervisning

Gymnasium

Svenska Skolan på Mallorca erbjuder gymnasium i samarbete med Hermods eller Korr. Behörig lärare undervisar, bedömer och betygsätter i ämnet svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, naturkunskap, biologi och idrott och hälsa. I programspecifika kurser handleder skolans lärare eleverna. Gymnasieeleverna erbjuds att delta i utflykter och den årliga skidresan. Eleverna äter lunch och mellanmål på skolan. Läs mer om Gymnasiet

Kommentarer från elever som gick ut klass 9, vt 2018

 

Jag gick på svenska skolan Mallorca i fyra år och de åren är hittills de bästa i mitt liv. Det är en bra skolmiljö med bra lärare och snälla kompisar. Då jag gick där under tonåren, en väldigt viktig period i de flestas liv, lärde jag mig allt möjligt i skolan, från hur man ska bete sig mot andra, vara mot andra, räkna mattetal och skriva texter. Skolan och klasserna är ganska små och det var en av sakerna som jag tyckte om mest, det gjorde att vi allihopa kom närmare varandra . 

Rut Huss 

Jag gick i svenska skolan från klass 6 till klass 9 (2014-2018). Dessa åren har varit några av de bästa åren i mitt liv, och tack vare en plats på skolan hade jag och min familj möjligheten att bo på underbara Mallorca. Skolan är liten och mysig, alla känner alla. Jag pratar nog för de flesta när jag säger att klassen och skolan blev som en lien extra familj. Här träffade jag underbara människor och skapade många härliga minnen som jag alltid kommer att ha med mig. 

Nova Thomander