Grundskola år 1-9

I grundskolan sker undervisningen i små grupper där det finns stora möjligheter att tillgodose gruppens samt den enskilda elevens särskilda behov. Skolan följer svensk läroplan med utökad timplan i ämnet spanska.

Klasser med hög lärartäthet

Klasser med hög lärartäthet är ett kännetecken för undervisningen. Klasserna består normalt av 12-16 elever. I vissa ämnen svenska, matematik och spanska delas klasserna in i mindre grupper där en lärare tar hand om respektive grupp.
De små grupperna och den nära kontakten med läraren ger varje elev möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas maximalt.

svsk 4

svsk 6

Lustfylld inlärning och varierat undervisningssätt

Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och ta del av kunskap, därför har vi ett varierat undervisningssätt. Undervisningen består av varierande läromedel så som böcker, diskussioner, film, musik och studiebesök. Inspirerande studie- och klassresor genomförs årligen för eleverna över klassgränserna.

Sedan 2010 arbetar vi med projektet ”1-1” – en dator till varje elev.
Eleverna har egen dator i mellan och högstadiet. Lågstadiet har tillgång till läs- och surfplattor.

Teoretiska ämnen varvas med praktiska och stor tonvikt läggs vid språk.

Betyg

Svenska Skolan på Mallorca är bidragsberättigad från Skolverket för årskurserna 0-9. Detta innebär att betygen som utfärdas på skolan är godkända i Sverige som Svenska betyg. Betygen sätts enligt den svenska läroplanen av behöriga lärare.

 

Projektbetonat arbete

Skolan arbetar delvis ämnesintegrerat i projekt under året. Det skapar djupareförståelse och en bättre gemenskap över klasserna på skolan. Vårt största projekt är åk 1-9 som gemensamt skapar en musikal som avslutar läsåret.

Gymnasium

Svenska Skolan på Mallorca erbjuder distansgymnasium via Hermods eller Korr. Behörig lärare finns på plats för att stötta och handleda eleverna. Gymnasieeleverna erbjuds att delta i idrottslektioner, utflykter och den årliga skidresan tillsammans med högstadiet. Eleverna äter lunch och mellanmål på skolan. Läs mer om Gymnasiet

Sprakundervisning

Kommentar från elev som slutade klass 8 juni 2013

”Jag är väldigt tacksam för mina år på Svenska Skolan Mallorca. Skolan låter alla utvecklas i sin egen riktning och lärarnas engagemang gör skolarbetet intressant. Då skolan är ganska liten får man en väldigt stark ”familjekänsla” och skolan blir som ett andra hem. Detta gör också att lärarna verkligen kan bry sig om varenda elev. Jag var lite orolig att det skulle bli långtråkigt att gå i en så liten skola, men aldrig har skolåren flugit iväg så fort som på Mallorca. Jag önskar att alla fick växa upp i en sådan miljö.”

Alice Stenberg 2014