Grundskola år 1-9

I grundskolan sker undervisningen i små klasser. Skolan följer svensk läroplan med utökad timplan i ämnet spanska.

Klasser med hög lärartäthet

Klasser med hög lärartäthet är ett kännetecken för undervisningen. Klasserna består normalt av 12-16 elever. I ämnet spanska erbjuder skolan fyra nivågrupper för varje stadium. På så vis utmanas eleverna oavsett tidigare nivå av spanska.

De små klasserna och den nära kontakten med läraren ger varje elev möjlighet att arbeta utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas maximalt.

svsk 4

svsk 6

Lustfylld inlärning och varierat undervisningssätt

Alla elever ska ha möjlighet att utveckla sina förmågor och ta del av kunskap, därför har vi ett varierat undervisningssätt. Undervisningen består av varierande läromedel så som böcker, diskussioner, film, musik och studiebesök. Inspirerande studie- och klassresor genomförs årligen för eleverna över klassgränserna.

Sedan 2010 arbetar vi med projektet ”1-1” – en dator till varje elev.
Eleverna har egen dator i mellan och högstadiet. Lågstadiet har tillgång till läs- och surfplattor.

Teoretiska ämnen varvas med praktiska och stor tonvikt läggs vid språk.

Betyg

Svenska Skolan på Mallorca är bidragsberättigad från Skolverket för årskurserna 0-9. Detta innebär att betygen som utfärdas på skolan är godkända i Sverige som Svenska betyg. Betygen sätts enligt den svenska läroplanen av behöriga lärare.

 

Projektbetonat arbete

Skolan arbetar delvis ämnesintegrerat i projekt under året. Det skapar djupare förståelse och en bättre gemenskap över klasserna på skolan. Vårt största projekt är åk 1-9 som gemensamt skapar en musikal som avslutar läsåret.

Sprakundervisning

Gymnasium

Efter grundskolan finns det möjlighet att fortsätta på Svenska skolans gymnasium.
Läs mer

Kommentarer från elever som gick ut klass 9, vt 2019

 

Jag gick hela låg, mellan och högstadiet i svenska skolan Mallorca. Själva skolan är unik eftersom att den har klasser med begränsat antal elever och man lär sig då att umgås med alla åldersgrupper. Skolan lägger stor vikt på traditioner som den årliga lucian och musikalen. Dessa händelser har varit några av de bästa och starkaste minnen från mina skolår. Dessa traditioner skapar ett samband och en gemenskap, inte bara mellan elever utan även mellan elever och lärare. Själva skolbyggnaden ligger vackert mitt i Palma och är en unik byggnad. Jag kan inte tänka mig en bättre skolstart än den jag har fått genom Svenska Skolan på Mallorca. Jag bär med mig minnen för livet från den skolan.

Joshua Donowan

Jag gick på svenska skolan i 2 år, klass 8 och klass 9. Dessa två åren har varit de bästa i mitt liv. Eftersom att skolan är ganska liten så blir alla elever och lärare väldigt nära, många brukar säga att man blir som en liten familj. Man får en så himla bra gemenskap och det är det som är det absolut bästa med Svenska skolan. Under de två åren jag bodde där så förändrades jag mycket och växte som människa. Mycket tack vare mina fantastiska lärare som jag hade då.

Elina Eklund