Ansökan för grundskolan

Det går bra att ansöka om plats till alla klasser och intresset är stort. I grundskolan är det kö då det är det fler sökande än skolan har platser. Antagningar till gymnasiet pågår fram till slutet på juni.

Så här går det till

Vi har kösystem med ”syskonförtur”, de barn som har syskon på skolan kommer först, och därefter gäller datum för anmälan.

I mars lämnas första besked om antagningen. Antagningsprocessen fortsätter fram till juni.

Ansökan sker genom fylla i blankett via nedanstående länk. Vi svarar givetvis på frågor ni kan tänkas ha innan.

Skolan har begränsat antal platser. Den kortaste tid vi tar emot elever på skolan är ett år.

Ansökningsavgift betalas i samband med att ansökan skickas in, skolan meddelar konto och belopp.

När skolan lämnat besked till nya föräldrar om plats betalas inskrivningsavgift.

Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elever med särskilda behov. Kontakta skolan i god tid för information.

Ansök

Fyll i vår ansökningsblankett online här
(Skriv TF01 som fyra sista siffror om barnet saknar svenskt personnummer.

Vad gäller ansökan till förskoleklass önskar vi att dessa blanketter fylls i och skickas via epost till info@svskmallorca.se.
1) Blankett Förskola till förskoleklass generell och kompletterande överlämningsplan.

Ansökan för gymnasiet

Vad gäller ansökan för gymnasieelever, ser processen lite annorlunda ut. Börja med att fylla i er ansökan här.

Komplettera din ansökan genom att skicka studieplan, personligt brev och senaste betyg om du går i åk 9 till gymnasiet@svskmallorca.se

Läs mer på Gymnasium

Har ni några frågor angående gymnasiet, vänligen hör av er till gymnasiet@svskmallorca.se

 


För frågor kring din ansökan till grundskolan samt tillhörande dokument för din ansökan, skicka till: info@svskmallorca.se

Särskilt stöd

Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elever med särskilda behov. Kontakta skolan i god tid för information. För barn med särskilt stöd finns mer information här: Bifoga inför anmälan.

Information om behörighet för statsbidrag och stipendier

Information från Skolverket – med ansökan om behörighet om statsbidrag
Ansökan om behörighet för statsbidrag fylls i under september i samråd med skolan.

Behörighet handlar om vilka elever som är berättigade till statsbidrag och därigenom får något lägre terminsavgifter (se avgifter här).

Stipendiefonden för Svensk Utlandsungdom
Stipendier kan sökas från barn från 6e klass t o m gymnasiet. Läs mer på hemsidan för information.

 

Frågor och svar

Ansökan

Vem kan börja på skolan?

Alla med någon anknytning till Sverige eller de nordiska länderna. Svenska språket är viktigt för att kunna följa undervisningen och det blir allt viktigare med stigande ålder. En tonåring som saknar svenska språket har små möjligheter att följa undervisningen.
Svenska staten lämnar statsbidrag för elever i klass 0-9.
Skolan har begränsade möjligheter att tillgodose elever med särskilda behov. Kontakta skolan i god tid för information. För barn med särskillt stöd finns mer information här: Bifoga inför anmälan.

Antagning

Vad betyder syskonförtur och hur hanteras väntelistan?

Vi har kösystem med ”syskonförtur”. Det innebär att de barn som har syskon
på skolan kommer först, och därefter gäller datum för anmälan.

Oktober: Föräldrar som står i kö bjuds in till öppethus
November: Öppethus anordnas
Januari: Föräldrar med barn på skolan tillfrågas om fortsättning nästa år.
Februari: Nuvarande medlemmar betalar platsgarantiavgift för nästkommande läsår. De på väntelista tillfrågas om de fortfarande är intresserade.
Mars: Lämnas besked om första antagning. Dokument från nuvarande skola skickas in. Pass och NIE-kopior skickas in samtidigt med antagning.
April: Inskrivningsavgift samt terminsavgift betalas
Maj: Andra antagning

Erbjudande om plats ges i turordning. Platsen bekräftas när inbetalning av avgiften är gjord och anmälningsblankett är inskickad.

Kan man börja i januari eller under terminen?

Om lediga platser uppkommer får de som sagt sig vara intresserade
erbjudande. De som väljer att fortsätta vara kvar på väntelista till kommande år behöver bara meddela detta.

Statsbidrag

Statsbidrag – hur fungerar det?

Barn till föräldrar i klass 0-9 som uppfyller Skolverkets krav för behörighet får en lägre avgift. Ansökan kan göras vid antagning till skolan. Det finns en rad olika skäl för att bli godkänd och det grundar sig på föräldrarnas yrkesverksamhet och anledning till att bosätta sig utomlands.
Mer finns att läsa hos Skolverket

Kommunal ersättning

Kan man få med elevpengen?

Några få kommuner skickar med elevpengen och då i efterhand. På utlandsskolor är det föräldrarna som har ansvar för att avgiften blir betald.

Hur går det till?

Föräldrar tar kontakt och frågar kommunens Utbildningsförvaltning. Föräldrarna är ansvariga för att årsavgiften för eleven betalas. Skolan kompenserar föräldern i efterhand i samband med terminsslut, efter mottagen kommuninbetalning.

Avgifter

Fakturor

Fakturor skickas ut ca 30 dagar före sista inbetalningsdag.

Betalningsdatum

För höstterminen gäller 20 april och för vårterminen 15 oktober.

Uppsägningstid

Förälder förbinder sig vid antagningen att betala elevavgift för hela skolåret.

Valutor

Vi hanterar avgifterna i euros med spanska konton. Detta för att undvika hantering av olika valutor. Skolföreningen tar inte förluster på valuta och överföringsavgift.