Föräldrabesök i skolan

Föräldrar till barn i skolan är välkomna att hälsa på för att få en inblick i verksamheten. Elevens mentor och föräldrar tillsammans bestämmer en dag som passar – tidigast under kommande vecka från förfrågan.

När man hälsar på deltar man i skolans aktiviteter tillsammans med sitt barn. En för- eller eftermiddag brukar vara lagom för besök.

Skolans regler gäller även föräldrar, till exempel mobiltelefoner ska vara undan stoppade. Barnen ska känna att de och verksamheten har er odelade uppmärksamhet den här dagen.

Föräldrar är välkomna att prova skollunchen, meddela även detta i god tid.

Det finns barn som har fotoförbud och det är inte tillåtet att fotografera under besöket.

Välkomna!