Om skolan

Skolan är en privatskola och skolans huvudman är föräldraföreningen. Föreningen utser en styrelse som är ytterst ansvarig för skolans skötsel. Styrelsen tillsätter rektor som leder det pedagogiska arbetet samt ansvarar för den dagliga driften. Finansiering sker både via elevavgifter och med statsbidrag.

En härlig atmosfär som ger goda studieresultat

På skolan finns en härlig atmosfär tack vare det nära samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar. Den fina kontakten mellan lärare och elev skapar trygghet och ger bra förutsättningar för ett positivt skolarbete med goda studieresultat i en internationell miljö.

På skolgården samsas våra barn i alla åldrar och flera nationaliteter. ”Lekspråken” mellan barnen är svenska, spanska och engelska, vilket naturligtvis främjar deras språkutveckling.

Språk på skolan

Läroplan och språk på skolan

Skolan följer den svenska läroplanen. Grundspråket är svenska men eleverna börjar redan första året med svenska, spanska och engelska. Det finns även möjlighet att läsa kurser i tyska, franska och katalan, då behöver det vara minst 5 elever för att bilda en grupp.

Spanska har eleverna flera dagar i veckan i form av konversation eller vanlig undervisning med att läsa – skriva – prata – lyssna. Dessutom är undervisningen i ytterligare några ämnen delvis på spanska.

Engelska arbetar vi med på ett självklart sätt och de äldre eleverna har en musikal eller teater föreställning som en del av sin examination. Skolan har flera elever med engelska som modersmål.

Idrott är ett populärt och uppskattat ämne. Skolan har tillgång till en härligt välutrustad idrottsanläggning dit vi åker buss. Vi kan också ta ett pass på stranden eller i den nära liggande Bellverskogen. Utöver de vanliga aktiviteterna får eleverna prova på bland annat segling, kanot, klättring, vandring, vindsurfing, simning och ridning. Gymnasieeleverna tränar med hälsocoach på Palma Tennisklubb.

Utbildning med hög kvalité

Svenska Skolan i Palma de Mallorca strävar efter att ge en utbildning med hög kvalitet till alla elever. De små klasserna ger våra engagerade lärare ökade chanser att ge var och en av eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Rapporter och kommentarer från elever som slutat eller flyttar till skolor i Sverige visar att skolan ger en högklassig utbildning.

Skolans utbildning är godkänd av spanska och svenska myndigheter. Det går bra att byta mellan svensk och spansk skola under förutsättning att man har tillräckliga språkkunskaper. På samma sätt som det är nödvändigt att kunna tillräckligt med svenska för att studera i svensk skola i Sverige behöver man kunna spanska och eventuellt katalan för att studera i spansk skola Spanien.

Undervisning på stranden

Trivsel och inlärning

Skolan arbetar aktivt med EHT (Elevhälsoteam), THT (Trygghetsteam), Elevråd samt klassråd för elevinflytande.
Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Skolan använder studiematerial från FRIENDS och NON VOILENCE som är organisationer vars uppdrag är att stoppa mobbning och stärka barnens självkänsla.

Alla klasser genomför barometerfrågor en gång i månaden för att mäta stämning och mående bland skolans elever.

Skolan genomför sexveckorsavstämningar i samtliga klasser, för att försäkra oss om elevernas kunskapsinhämtning. När en elev riskerar att inte nå målen kommuniceras detta till hemmet.

Kompisband-kl0