Avgifter

Köavgift: 200€ / barn

Maila till info@svskmallorca.se för kontouppgifter. Betalas vid inlämnande av ansökningsblanketten.
Ingen registrering av eleven görs innan denna är betald. Betalning av ansökningsavgiften är inte en garanti för antagning. Köavgiften är ej återbetalningsbar.

Inskrivningsavgift: 2000€

Vid antagning av nya elever betalas en inskrivningsavgift 2000€, därefter 1000€ per efterföljande barn. Inskrivningsavgiften är en engångsavgift och är ej återbetalningsbar.

Elevavgifter 2018/19

Platsgarantiavgift: 1000€/barn

Betalas senast 15 februari av nuvarande elever. Den garanterar elevplats för följande läsår och är en förskottsbetalning som dras av ifrån årsavgiften. Elev som ej utnyttjar en garanterad skolplats mister rätten till återbetalning av platsgarantiavgiften.

Faktura skickas ca 30 dagar före sista betalnings datum.
Familjerabatt: 10% på årsavgiften för 3 barn eller fler.
Avgifter kan ändras under året.

Vid inskrivning förbinder man sig att betala hela skolårets avgift.
Inbetald avgift återbetalas inte.
Förseningsavgift vid sen inbetalning tas ut med 200€.

Vid obetald avgift lämnas fordran till inkasso efter styrelsebeslut.

Årsavgift € (euros) Totalt
Förskola 6330
År F-6 6330
År F-6 godkända elever* 4510
År 7-9 6880
År 7-9 godkända elever* 4960
Gymnasiet handledning** 4816

Årsavgiften kan delas upp på två betalningstillfällen:
Vårterminen: sista betalningsdatum,  15 oktober.
Hösttermin: sista betalningsdatum, 20 april.

All undervisning, skollunch, läromedel och försäkring ingår.

* ”Godkända elever” syftar på elever som blivit godkända för statsbidrag av Svenska Skolverket
** Avgiften inkluderar handledning, mat, aktiviteter mm. Eventuella kostnader till Hermods eller Korr ingår ej.