Avgifter

Köavgift: 200€ / familj

Maila till info@svskmallorca.se för kontouppgifter. Betalas vid inlämnande av ansökningsblanketten.
Ingen registrering av eleven görs innan denna är betald. Betalning av köavgiften är inte en garanti för antagning. Köavgiften är ej återbetalningsbar.

Det går fortfarande bra att registrera sig i kön inför läsåret 24-25.
Grundskoleelever anmäler sitt intresse här: Ansökan
Gymnasieelever anmäler sitt intresse till: gymnasiet@svskmallorca.se.

Inskrivningsavgift: 2000€

Vid antagning av nya elever betalas en inskrivningsavgift 2000€, därefter 1000€ per efterföljande barn. Inskrivningsavgiften är en engångsavgift och är ej återbetalningsbar. Gäller både för grundskolan och gymnasiet.

Elevavgifter 2024/25

Skolan erbjuder endast helårsplatser såvida det inte uppstår vakant plats till vårterminen. Man förbinder sig att betala hela läsårsavgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

Läsårsfakturan skickas ut i mars. Läsårsavgiften kan delas upp på två betalningstillfällen:
– Höstterminen: sista betalningsdatum, 20 april.
– Vårterminen: sista betalningsdatum, 15 oktober.

Förseningsavgift vid sen inbetalning tas ut med 200€. Vid obetald avgift lämnas fordran till inkasso eller kronofogden efter styrelsebeslut.

Platsgarantiavgift: 1000€/barn

Betalas senast 15 februari av nuvarande elever. Den garanterar elevplats för följande läsår och är en förskottsbetalning som dras av ifrån läsårsavgiften. Elev som ej utnyttjar en garanterad skolplats mister rätten till återbetalning av platsgarantiavgiften.

Läsårsavgift € (euros)Totalt
Förskoleklass t o m år 98400
Förskoleklass t o m år 9 godkända elever*6400
Gymnasiet**9000
Gymnasiet godkända elever**7000

All undervisning, skollunch, läromedel och försäkring ingår.

* Alla nya elever faktureras som icke godkända tills dess att beslut erhålls från skolverket. Gäller både grundskola och gymansium.
Ansökan om statsbidrag görs vid början av höstterminen varje år. Skolan samlar samtliga elevers ansökningar och skickar till skolverket för bedömning. Om eleven blir statsbidragsberättigad krediteras mellanskillnaden på följande läsårsavgift, eller återbetalas om eleven avslutar sina studier.
** Avgiften inkluderar Svenska Skolans avgift samt avgift till Hermods Distansgymnasium, läs mer här.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta gymnasiet@svskmallorca.se.

Familjerabatt: 10% på läsårsavgiften för 3 barn eller fler.
Avgifter kan ändras under året.