Avgifter

Köavgift: 200€ / barn

Maila till info@svskmallorca.se för kontouppgifter. Betalas vid inlämnande av ansökningsblanketten.
Ingen registrering av eleven görs innan denna är betald. Betalning av ansökningsavgiften är inte en garanti för antagning. Köavgiften är ej återbetalningsbar.

Inskrivningsavgift: 2000€

Vid antagning av nya elever betalas en inskrivningsavgift 2000€, därefter 1000€ per efterföljande barn. Inskrivningsavgiften är en engångsavgift och är ej återbetalningsbar.

Elevavgifter 2019/20

Skolan erbjuder endast helårsplatser såvida det inte uppstår vakant plats till vårterminen. Man förbinder sig att betala hela läsårsavgiften. Inbetald avgift återbetalas inte.

Läsårsfakturan skickas ut i mars. Läsårsavgiften kan delas upp på två betalningstillfällen:
– Höstterminen: sista betalningsdatum, 20 april.
– Vårterminen: sista betalningsdatum, 15 oktober.

Förseningsavgift vid sen inbetalning tas ut med 200€. Vid obetald avgift lämnas fordran till inkasso eller kronofogden efter styrelsebeslut.

Platsgarantiavgift: 1000€/barn

Betalas senast 15 februari av nuvarande elever. Den garanterar elevplats för följande läsår och är en förskottsbetalning som dras av ifrån läsårsavgiften. Elev som ej utnyttjar en garanterad skolplats mister rätten till återbetalning av platsgarantiavgiften.

Läsårsavgift € (euros)Totalt
Förskola6500
År F-66500
År F-6 godkända elever*4650
År 7-96880
År 7-9 godkända elever*4960
Gymnasiet4816

All undervisning, skollunch, läromedel och försäkring ingår.

* ”Godkända elever” – rabatterad läsårsavgift erhålls om eleven vid fakturadatum är godkänd för statsbidrag av Skolverket.

Familjerabatt: 10% på läsårsavgiften för 3 barn eller fler.
Avgifter kan ändras under året.