Jobb och praktik

När vi söker personal annonserar vi på vår egen och Skolverkets hemsida.

Praktik

Skolan tar emot praktikanter i form av lärarkandidater. Vi vill garantera kvalitet på praktiken och tar emot högst två i taget. Om du är intresserad ska du skriva och berätta vem du är samt vad du vill få ut av praktiken och din utbildning.

Önskar du göra din VFU hos oss på Svenska skolan Mallorca maila till
vfu@svskmallorca.se

Svenska skolan Mallorca samarbetar med Uppsala universitet och tar främst emot praktikanter därifrån. Vi tar ej emot praktikanter från grundskola eller gymnasium.

Vi måste tyvärr meddela att vi under läsåret 20/21 inte tar emot några VFU -studenter.