Tider / Kalender

Läsåret börjar i september och slutar i mitten av juni.
Vi har jul-, sport- och påsklov som andra svenska skolor, och följer även spanska helgdagar.

Tider

Alla grupper startar sin verksamhet klockan 9:00 och slutar klockan 16:00. Undantaget är måndagar då vi börjar 10:00 och fredagar då vi slutar 15:00.

Läsåret 2022/23

Höstterminen är 1 sep – 22 dec 2022 och vårterminen är 10 jan – 16 jun 2023.
Sportlov: 27/2 – 3/3, 2023
Påsklov: 6/4 – 14/4, 2023

Kalender för läsåret 2022-2023
Kalender för läsåret 2023-2024

Datum för nationella prov åk 3, 6 och 9 2023/2024