Språk

Grundspråket på skolan är svenska men vi använder även spanska och engelska. Redan i första året börjar eleverna med svenska, spanska och engelska som ämne. Det finns även möjlighet att läsa kurser i tyska, franska och katalan.

Spanska i konversation och vanlig undervisning

Eleverna har spanska varje dag i form av konversation och vanlig undervisning med att läsa – skriva – prata – lyssna. Lärarna är vanligtvis infödda och har spanska som modersmål.

Engelska på ett självklart sätt

Engelska arbetar vi med på ett självklart sätt och de äldre eleverna har en musikal eller teaterföreställning som en del av sin examination. Skolan har flera elever med engelska som modersmål.

Språkundervisning i spanska

Kreativt lärande

Ytterligare språk i språkprojekt

Från klass 6 kan eleverna välja ytterligare språk i språkprojekt. Det innebär en introduktion i tyska, franska, katalan eller utökad konversations-spanska under 1h i veckan. I klass 7-9 är det 2h som gäller för språkprojektet.

Språk på förskolan

På förskolan använder vi svenska, spanska och engelska. Här arbetar spanska och svenska pedagoger vilket gör att båda språken används som en naturlig del i förskolans vardag.