Blivande elev

Besök

Besök på skolan ska alltid bokas i förväg. Blivande elever och föräldrar är de besök vi prioriterar.

Läs mer

Avgifter

Information om våra läsårsavgifter på skolan, inskrivningsavgift, platsgarantiavgift samt köavgift.

Läs mer

Ansökan

Skolan har kö men det går bra att ansöka om plats till alla klasser och intresset är stort.

Läs mer