Kompletterande Svenska

Svenska Skolan erbjuder kurser för elever med svensk anknytning som går i spansk eller internationell skola och vill

  • hålla kontakt med svenska språket och svensk skola
  • möta fler barn med svensk bakgrund

Studierna omfattar ett tillfälle per vecka under tiden september till april. Vi delar in barnen efter ålder och nivå på svenskan. Våra lärare tar hand om undervisningen och använder Svenska Skolverkets kursplan för kompletterande undervisning i svenska.

utbildning annat sprak