Besök

Besök på skolan

Besök på skolan ska alltid bokas via info@svskmallorca.se Blivande elever och föräldrar är de besök vi prioriterar.

Under höstterminen 2023, Måndag 30 oktober anordnar skolan öppet hus för familjer som står i kö.
Tid: 14:30-16:00

Vi tar emot besökande köfamiljer under FREDAGAR KL 10.00. Föranmälan måste göras. Anmälan: info@svskmallorca.se

Kompisar till nuvarande elever är välkomna till skolgården vid skoldagens slut. Eventuellt går det att visa skolan för sin kompis efter överenskommelse.

Föräldrar till nuvarande elever på skolan är välkomna att besöka skolan under skoldagen, läs mer om föräldrabesök här.

Studiebesök

Vi får många förfrågningar och är mycket restriktiva med studiebesök. Våra egna elever går först och det är på dem vi lägger tid och energi på.

Tyvärr har vi svårt att ta emot alla som vill komma.

undervisning i spanska