Inför val till Gymnasiet 2020/2021

Så här fungerar gymnasiet på Svenska skolan
Svenska skolan Mallorca samarbetar med Hermods distansgymnasium. Eleverna kan välja bland följande program: Natur-, Teknik-, samhälls-, humanistiskt-, ekonomiskt-. Läsåret 20/21 kommer gymnasiet att ha ca 50% behöriga och betygsättande lärare på plats. Övrig kurser kommer eleverna studera online, med handledning av skolans lärare.

Att studera utomlands är en fantastisk möjlighet att lära dig mer om ett annat lands kultur, språk och samhälle och skaffa dig nya erfarenheter.

Vi erbjuder

En härlig atmosfär som ger goda studieresultat

På skolan finns en härlig atmosfär tack vare det nära samarbetet mellan lärare, elever och föräldrar. Den fina kontakten mellan lärare och elev skapar trygghet och ger bra förutsättningar för ett positivt skolarbete med goda studieresultat i en internationell miljö.

Gymnasiet drivs tillsammans med Hermods Distansgymnasium. Gymnasiet arbetar på uppdrag av Skolverket.

Hos oss kan du läsa följande gymnasieprogram:

  • Naturvetenskapliga programmet
  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet
  • Humanistiska programmet


Några vanliga frågor och svar

Varför Mallorca?
Mallorca med sitt soliga klimat har ett stort utbud av olika fritidsaktiviteter och sporter, skolan hjälper till att hitta rätt aktivitet. Vi tror att det är en genväg in i det spanska samhället och stärka språket ytterligare.
Vem kan söka?
Elev med gymnasiebehörighet kan söka. Du kan studera här under ett eller flera läsår, givetvis kan du även ta studenten hos oss!
När kan man söka?
Ansökan är öppen hela året.
Hur bor man?
Eleven är själv ansvarig att lösa boende på Mallorca.
Hur sker antagningen av ansökningar och hur fattas besluten?
Bedömningen av de sökande grundar sig på betyg, referenser från mentor samt intervju.
När får man besked om antagning?
Besked ges så snart det är möjligt och i god tid innan läsårsstart.
Måste man gå om en årskurs i Sverige när man kommer hem?
Nej :)
Finns ekonomisk ersättning?
Det finns möjlighet att ansöka om stipendium för svensk utlandsungdom..
Det finns också möjlighet att söka tilll Svenska skolan Mallorcas stipendiefond för elever som tar studenten vid Svenska skolan Mallorca.
Under de första 6 månaderna kan det även finnas möjlighet till studiemedel från Sverige, CSN.


Mer än distansundervisning

Individuell anpassning och små utbildningsgrupper

Svenska Skolan i Palma de Mallorca strävar efter att ge en individuellt anpassad utbildning med hög kvalitet till alla elever. De små grupperna ger våra engagerade lärare ökade chanser att ge var och en av eleverna möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Våra gymnasieelever studerar dagligen i anslutning till skolans högstadium. De erbjuds att äta lunch och mellanmål på skolan samt delta i skolans olika aktiviteter, studiebesök, idrottsdagar och den årliga skidresan.

Mallorca har ett stort utbud av olika fritidsaktiviteter och sporter och skolan hjälper till att hitta rätt aktivitet. Vi tror att det är en genväg in i det spanska samhället och stärka språket ytterligare.

Svenska Skolan på Mallorca erbjuder gymnasieelever att söka gymnasie-stipendium

Intresseanmälan