Distansutbildning för gymnasiet

Elever på gymnasiet studerar på distans i samarbete med Hermods Distansgymnasium eller Korr Onlinegymnasium.

Handledning från lärare

Lärare från Svenska Skolan ger eleverna handledning och hjälper dem att planera och genomföra sina studier.

Vi hjälper också till att rekommendera olika gymnasiealternativ i Spanien, Sverige eller där elever planerar att studera.

Gymnasiet med enstaka kurser

Genom samarbete med gymnasieskolor i Sverige har skolan möjlighet att ta emot elever för att göra enstaka kurser.

Undervisning utomhus

Hermods Distansgymnasium

Alternativ för alla elever (Hermods Distansgymnasium tog över från Värmdödistans 1 juli 2014).

Läs mer

Korr Onlinegymnasium

Alternativet för elever mantalsskrivna i svensk kommun. Herrmods och Korr samarbetar och liknande kursupplägg.

Läs mer