Personal

Möt vår engagerade personal och styrelse på skolan.

Therese Lottini

Rektor

Att få bereda väg och röja hinder för framtidens generation, allas vår chans till en bättre värld, det känns stort, viktigt och angeläget. Vi vill se oss som den bästa skolan på Mallorca och den ledande svenska utlandsskolan. Det lilla formatet skapar en nära relation till barn och föräldrar och ger ett tryggt klimat. Grunden till allt lärande.
Först när jag lämnat Sverige, förstod jag hur fantastiskt bra den svenska läroplanen är.
Svensk skola skall:

”Främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”. Lpo-11

– Vi ger eleven en unik chans, här finns förutsättningar både för att kunna uppnå goda studieresultat och möjlighet att utvecklas som människa.

Therese Lottini, Rektor

olaya_w

Olaya Llabata Perez

Sekreterare

Marga_w

Margalida Lliteras

Förskollärare
Mentor förskolan / Föräldraledig

Lotta Asmussen

Förskollärare
Mentor förskolan

P Stina

Stina Hamberg

Förskollärare samt lärare i engelska i grundskolans senare år
Mentor kl 0

Lovisa Lundberg

Lärare i lågstadiet
Mentor kl 1

Emma_w

Emma Dobson

Lärare i lågstadiet
Mentor kl 2

Anton Hemmingsson

Lärare i lågstadiet
Mentor kl 3

Catrine Kasimir

Lärare i svenska, SO
Mentor kl 4

Annika Åberg

Annika Åberg

Lärare i svenska, engelska, SO
Mentor kl 5

Martin_E

Martin Eskilsson

Lärare i matematik och NO
Mentor kl 6

Daniel_w

Daniel Svensson

Lärare i matematik och NO
Mentor kl 7 & 8

leila_w

Leila Mesanovic

Bitr. rektor
Mentor kl 9 och gymnasiet

miquel_w

Miquel Garcia

Spansk mentor år 6, spanskalärare

Christelle_w

Christelle Giboury

Lärare i spanska och franska

diana_w

Diana Hernandez Camus

Lärare i musik och spanska

Lluis_w

Lluis Albert Morell

Lärare i idrott, spanska och katalan

josephine_w

Josephine Nicander

Lärare idrott och bild

margareta_C

Margareta Carlson

Lärare i svenska och specialpedagog

camilla_l_w

Camilla Lundberg

Lärare och specialpedagog

Carola Niska

Elevassistent

Natalia_w

Natalia Martinez

Assistent och barnskötare

Ana_w

Ana Diaz Plaza

Assistent och barnskötare

israel_w

Israel Verdu

Kock

Lucia O

Lucia Ortiz

Kökspersonal

Styrelse

Fredrik Norrbin, ordförande
Emma Dobson, sekreterare
Nils Von Blixen-Finecke, kassör
Britt Thorell Riera, Skolverksrepresentant
Therese Lottini, adjungerad, rektor, fr.o.m 1 augusti 2016
Anette Svensson
Leila Mesanovic
Kaj Wehtje
Emelie Marsh

Styrelsen med kontaktuppgifter och mandatperioder (PDF)

För att kontakta styrelsen skicka meddelande till epost styrelsen@svskmallorca.se
Inkomna mail förbereds inför styrelsemöten ca en gång per månad.

Hedersmedlemmar i skolföreningen

Jean Schembri
Eva Björkman

Sponsorer & extra tack