Besök

Besök på skolan

Besök på skolan ska alltid bokas via info@svenskaskolanmallorca.com. Blivande elever och föräldrar är de besök vi prioriterar.
Skolan anordnar ett öppethus för familjer som står i kö. Denna ordnas fredag i höstlovs veckan, dvs v.44.

Kompisar till nuvarande elever är välkomna till skolgården vid skoldagens slut. Eventuellt går det att visa skolan för sin kompis efter överenskommelse.

Studiebesök

Vi får många förfrågningar och är mycket restriktiva med studiebesök. Våra egna elever går först och det är på dem vi lägger tid och energi på.

Tyvärr har vi svårt att ta emot alla som vill komma.

undervisning i spanska